සත්‍යා විජේවර්ධන

58 POSTS 0 COMMENTS
මේ සත්‍යා. කුඩා දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි උගන්වන ගුරුවරියක් ලෙස ඇය දැනට කටයුතු කරනවා. කවදා හෝ නීතිවේදිනියක් වී අසරණ මිනිසුන්ට උපකාර කිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන් ඇය නීතිය විෂයක් සේ හදාරනවා. රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වෙනුවෙන් ස්වෙච්චා භාෂා පරිවර්තන කටයුතු කරනවා. දැනට ඇය ජපන් භාෂාව පිලිබඳ අධ්‍යයනය කරමිනුයි සිටින්නේ.

අලුත්ම ලිපි

ඔබේ Facebook ගිණුම ආරක්ෂිතද ? හැකර්ස්ලගෙන් ඔබගේ Facebook ගිණුම ආරක්ෂා කර...

බොහෝ දෙනෙක් Facebook සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිය හරහා නොයෙකුත් කැළඹීම් කළ අවස්ථා කොතෙකුත් අසන්නට ලැබුනත් තම තමන්ගේ Facebook ගිණුම් ආරක්ෂා කර ගැනීමට තමා සතුව...