සත්‍යා විජේවර්ධන

58 POSTS 0 COMMENTS
මේ සත්‍යා. කුඩා දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි උගන්වන ගුරුවරියක් ලෙස ඇය දැනට කටයුතු කරනවා. කවදා හෝ නීතිවේදිනියක් වී අසරණ මිනිසුන්ට උපකාර කිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන් ඇය නීතිය විෂයක් සේ හදාරනවා. රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වෙනුවෙන් ස්වෙච්චා භාෂා පරිවර්තන කටයුතු කරනවා. දැනට ඇය ජපන් භාෂාව පිලිබඳ අධ්‍යයනය කරමිනුයි සිටින්නේ.

අලුත්ම ලිපි

කාන්තා ඔබගේ පෞර්ෂත්වය ගොඩ නගා ගන්න අපෙන් ඔබට ඔවදනක්

කාන්තාව යනු ජීවයේ උල්පතයි. ඇයගෙන් තොරව මනුෂ්‍ය වර්ගයාට පැවැත්මක් නොමැත. එවැනි ලොවක අප සවිඥ්‍යානිකව මෙන්ම අවිඥ්‍යානිකව ද ඇයට ගරහමින් සිටින්නෙමු. ගෝලීයකරණය වූ සමාජයක් තුළ...