සත්‍යා විජේවර්ධන

58 POSTS 0 COMMENTS
මේ සත්‍යා. කුඩා දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි උගන්වන ගුරුවරියක් ලෙස ඇය දැනට කටයුතු කරනවා. කවදා හෝ නීතිවේදිනියක් වී අසරණ මිනිසුන්ට උපකාර කිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන් ඇය නීතිය විෂයක් සේ හදාරනවා. රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වෙනුවෙන් ස්වෙච්චා භාෂා පරිවර්තන කටයුතු කරනවා. දැනට ඇය ජපන් භාෂාව පිලිබඳ අධ්‍යයනය කරමිනුයි සිටින්නේ.

අලුත්ම ලිපි

පවුල් අවුල් විසදගන්න බැට් පිත්තෙන් ලැබුණු පිළියම මෙන්න

කාන්තාවන් මුල් කර ගත් ගෘහස්ථ ප්‍රචන්ඩත්වය නිසා මහත් අසීරුතාවයට පත් ඔවුන් පැමිණි දුක පැනි රසයි කියල හිතේ වේදනාව දරා ගෙන ඉන්නවා. තවත් අය ගෙයි...