සත්‍යා විජේවර්ධන

58 POSTS 0 COMMENTS
මේ සත්‍යා. කුඩා දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි උගන්වන ගුරුවරියක් ලෙස ඇය දැනට කටයුතු කරනවා. කවදා හෝ නීතිවේදිනියක් වී අසරණ මිනිසුන්ට උපකාර කිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන් ඇය නීතිය විෂයක් සේ හදාරනවා. රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වෙනුවෙන් ස්වෙච්චා භාෂා පරිවර්තන කටයුතු කරනවා. දැනට ඇය ජපන් භාෂාව පිලිබඳ අධ්‍යයනය කරමිනුයි සිටින්නේ.

අලුත්ම ලිපි

වේගයෙන් මතක තියාගන්න කැමතියිද?

වේගයෙන් මතක තියාගන්නේ කොහොමද කියල තව කෙනෙක්ගෙන් අසන්න.ඔහුගෙන් හෝ ඇයගෙන් බොහෝදුරට  ඔබට ලැබෙන පිළිතුර තමයි “නැවත කිරීම” නැත්නම් repition ... ඒත් කාර්යාලයේදී වගේ බොහෝ ...