සත්‍යා විජේවර්ධන

58 POSTS 0 COMMENTS
මේ සත්‍යා. කුඩා දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි උගන්වන ගුරුවරියක් ලෙස ඇය දැනට කටයුතු කරනවා. කවදා හෝ නීතිවේදිනියක් වී අසරණ මිනිසුන්ට උපකාර කිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන් ඇය නීතිය විෂයක් සේ හදාරනවා. රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වෙනුවෙන් ස්වෙච්චා භාෂා පරිවර්තන කටයුතු කරනවා. දැනට ඇය ජපන් භාෂාව පිලිබඳ අධ්‍යයනය කරමිනුයි සිටින්නේ.

අලුත්ම ලිපි

ඔබේ දවස හැඩකර ගන්න.. උදෙන් අවදිවී මේවා කරන්න…

උදේ අවදිවී ඔබ කරන කියන දේවල්  වලින් ඔබේ දවස ලස්සන කරගන්න නැත්නම් එපා කරගන්නත් ඔබට පුළුවන්.උදේට ඇහැරුණාම ඇඳේ දහපාරක්  විතර පෙරලි  පෙරලි  ඉන්නවනම්.. නැත්නම්...