මල්ෂි මෙන්ඩිස්

159 POSTS 0 COMMENTS
මේ මල්ෂි. පරිගණක ඩිප්ලෝමාධාරිණියක් වන ඇය ප්‍රධාන පෙළේ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක දැනට පරිගණක උපදේශකවරියක් ලෙස කටයුතු කරන අතර පුවත්පත් මාධ්‍යවේදිනියක් ලෙසට ක්‍රියා කරනවා. සියලුම අංශ ආවරණය වන පරිදි රසවත් ලිපි ඇයගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්.

අලුත්ම ලිපි

ඔන්න, රසම රසම පුඩින් රෙසිපි හතරක්ම ගෙනාවා

පුඩින් කිව්වම ඉතින් ස්වීට් පුඩින් වගේම සේවරි පුඩිනුත් තියෙනව. අද මේ කියන්න යන්නෙ ඩෙසර්ට් එකට ගන්න පුළුවන් ස්වීට් පුඩින් රෙසිපි කිහිපයක් හදන විදිය. වැඩි...