මල්ෂි මෙන්ඩිස්

159 POSTS 0 COMMENTS
මේ මල්ෂි. පරිගණක ඩිප්ලෝමාධාරිණියක් වන ඇය ප්‍රධාන පෙළේ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක දැනට පරිගණක උපදේශකවරියක් ලෙස කටයුතු කරන අතර පුවත්පත් මාධ්‍යවේදිනියක් ලෙසට ක්‍රියා කරනවා. සියලුම අංශ ආවරණය වන පරිදි රසවත් ලිපි ඇයගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්.

අලුත්ම ලිපි

එයා මට ආදරේ කලේ නැද්ද ?

අපිට  කොහේ  හරි  වැරදුනාම  අපි  අතීත මතකයන්  ආවර්ජනය  කරලා  බලන්නේ  කොතනද වැරදුනේ?  ඇයි වැරදුනේ කියලයි.මේවගේ  අවස්ථාවලදී අපිට  ඇතිවෙන්නේ  දුකක්.. කලකිරීමක්  විතරයි.හුඟක්  ආදරයෙන්  ඉඳල  එකපාරටම ...