අලුත්ම ලිපි

තක්කාලි ආහාරයට ගෙන පෙනහළු රෝග වලක්වා ගන්න

තක්කාලි එලවළු සහ පළතුරක් යන දෙයාකාරයටම ආහාරයට ගැනීමට පුලුවන්. හොද්දක් රස කර ගන්න වගේම සැන්ඩ්විච් , සලාද ආදිය පිළියෙල කිරීමේදී තක්කාලි යොදා ගැනීමෙන් ඇති...