පුන්‍යා චාන්දනී

90 POSTS 0 COMMENTS

අලුත්ම ලිපි

කුරුලෑ වලින් ආරක්ෂා වීම සඳහා ඔබට අනුගමනය කල හැකි ක්‍රියාමාර්ග 6ක්

ඔබ රැකියාවට, පාසලට හෝ උත්සවයකට ගොස් වෙහෙස මහන්සි වී නැවත නිවස කරා පැමිණෙන්නේ කන්නාඩියෙන් මුහුණ දෙස බලා එය පසුදා උදෑසන පිරිසිදු කරන බවට තමාටම...