මාලිනි යාපා

46 POSTS 0 COMMENTS
මේ මාලිනි යාපා.දැනට ඇය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී පාලී මණ්ඩපයේ ජනමාධ්‍ය විශේෂවේදී උපාධිය හදාරමින් සිටිනවා. මේ ඇගේ අවසාන අවූරුද්දයි. අවූරුදු හතරක් තිස්සේ නිදහස් ජනමාධ්‍යවේදිනියක් හැටියට විවිධ මාධ්‍ය ආයතනවල වැඩ කරමින් සිටිනවා. මේ වන විට ඇය "Young Media" සඟරාවේ ද වැඩ කරමින් සිටිනවා.

අලුත්ම ලිපි

හොඳ නින්දක් ලබන්න කැමතියිද? එහෙනම් ඇඳට...

අපේ  ජිවිතයට  හොඳ හැඩයක් දෙන්න නින්ද කියන දේ හුඟක්ම වැදගත්.හොඳ නින්දක් ලැබෙන්නේ  නැතිවුනාම තෙහෙට්ටුව, මතකය ගිලිහීම, අවධානය අඩුවීම, ශාරීරික දුබලතා ඇතිවෙන්න පුළුවන්. අපේ කාර්යබහුල...