මාලිනි යාපා

46 POSTS 0 COMMENTS
මේ මාලිනි යාපා.දැනට ඇය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී පාලී මණ්ඩපයේ ජනමාධ්‍ය විශේෂවේදී උපාධිය හදාරමින් සිටිනවා. මේ ඇගේ අවසාන අවූරුද්දයි. අවූරුදු හතරක් තිස්සේ නිදහස් ජනමාධ්‍යවේදිනියක් හැටියට විවිධ මාධ්‍ය ආයතනවල වැඩ කරමින් සිටිනවා. මේ වන විට ඇය "Young Media" සඟරාවේ ද වැඩ කරමින් සිටිනවා.

අලුත්ම ලිපි

ඔබගේ ස්මාට් ෆෝනය ආරක්ෂා කර ගත හැකි මාර්ග 10ක්

ස්මාට් ෆෝනය හා ටැබ් එක දැන් අපේ සමීප සගයන් වී ඇත. මෙම ඩිජිටල් උපාංග අපට තොරතුරු රාශියක් සපයනු ලැබේ. මිතුරන් හා පවුලේ ඥාතීන් සමඟ...