හිරුණි ප්‍රනාන්දු

9 POSTS 0 COMMENTS
මේ හිරුණි. පෙර පාසල් ගුරුවරියක් ලෙස පුහුණුව ලැබූවත්, තමාගේ සුරතල් දරු දෙදෙනා වෙනුවෙන් ගෘහණියක් වීමට ඇය තීරණය කළා. ඇගේ යෙහෙලියන් පවසන්නේ පවුල්, ආදර, සමාජ සබඳතා ගැන උපදෙස් ලබා ගන්න හොඳම පුද්ගලයා හිරුණි බවයි. කාට හෝ හිතේ දුකක් ඇති වුනාම දුක්ගන්නා රාල වගේ හොයාගෙන එන්නෙ හිරුණිව. ඇය පුදුමාකාර ලෙස හින්දි ච්ත්‍රපට වලට ඇබ්බැහි වූවෙක්. ශාරුක් කාන් ගේ හොඳ රසිකාවියක්.

අලුත්ම ලිපි

සල්ලි දීලා ලෙඩ ගන්නවද ?

ඔබේ  ප්‍රියතම  ටින්  කෑම,පැකට් කල  කෑම   නැත්නම්  ටුනා  වල  හානිදායි  ආහාර සංරක්‍ෂක පවා අඩංගු  වන  බව ඔබ දන්නවද? ක්ෂණික  ආහාර  ඔබ  ආහාරයට  ගන්නා...