අලුත්ම ලිපි

තම ස්වාමියාගෙන් හෝ පෙම්වතාගෙන් උපකාරයක් ඉල්ලන්නේ මෙහෙමයි

ගැහැනුන් සහ පිරිමින් එකිනෙකාගෙන් උපකාර ඉල්ලන ආකාරය වෙනස්ය. සමහර විට ඔබේ පෙම්වතා හෝ සැමියා ඔබට උදව් නොකරනවා යැයි ඔබ පසුතැවිල්ලෙන් පසු වෙනවා ඇති. ඔබට...