ආනන්දිනි රණවීර

9 POSTS 0 COMMENTS
මේ ආනන්දිනි. වසර පහකට වැඩි කාලයක් කාන්තා පුවත් පත් වලට විශේෂාංග ලිපි ලියන්නියක් හැටියට ඇය වැඩ කළා. දැන් ඇය කොළඹ පිහිටි ප්‍රධාන සමාගමක මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරිණියක් විදියට කටයුතු කලත්, ඇය තුල ජීවත්වන ලේඛිකාව තවමත් ඉස්මතු වෙනවා. අසීමාන්තික ලෙස සාප්පු සවාරි යෑම ඇයගේ ප්‍රධාන විනෝදාංශය ලෙස ඇය සලකනවා. කාර්යාල ජීවිතය, රූපලාවන්‍ය, විලාසිතා වගේම තවත් බොහෝ දෑ ගැන ලිපි ලිවීමට ඇය බලාපොරොත්තු වෙනවා.

අලුත්ම ලිපි

ලොවක් දකින අගේ නිරුවත කාන්තා පරපුරේම අභිමානයට කැළලක් වෙන්නේ මෙහෙමයි

වර්තමානයේ සිදු වන දූෂණ පිලිබඳව රටක් වශයෙන්,රජයක් වශයෙන්,සමාජයක් වශයෙන් අප ගත යුතුම පියවරන් ගත යුතු කාලයක් අද අපි ගත කරමින් සිටී. ගැහැනියට අද සමාජ...