හර්ෂණ සේරසිංහ

15 POSTS 0 COMMENTS
හර්ෂණ කියන්නේ තාක්ෂණය තමන්ගේ ජීවිතේ වගේ කරගත්ත කෙනෙක්. දැනට ලංකාවේ පිළිගත් බැංකුවක පුහුණුව ලබන අතර නුදුරු අනාගතයේදී තාක්ෂණික අංශයෙන් ඉහළට යන්නටයි ඔහුගේ බලාපොරොත්තුව.

අලුත්ම ලිපි

විධිමත් මුලුතැන් ගෙයින් ලැබෙන වාසි මෙන්න

කාන්තාවගේ හැකියාව, පිළිවෙල සහ පිරිසිදුකම මැන ගැනීමට තිබෙන හොඳම ස්ථානය මුලුතැන්ගෙයයි. සමහර කාන්තාවන්ගේ මුලුතැන්ගෙය දැක්කාම මොන තරම් රහට ගුණට ඉව්වත් කෑම කන්න ඇති වෙන්නේ...