හර්ෂණ සේරසිංහ

15 POSTS 0 COMMENTS
හර්ෂණ කියන්නේ තාක්ෂණය තමන්ගේ ජීවිතේ වගේ කරගත්ත කෙනෙක්. දැනට ලංකාවේ පිළිගත් බැංකුවක පුහුණුව ලබන අතර නුදුරු අනාගතයේදී තාක්ෂණික අංශයෙන් ඉහළට යන්නටයි ඔහුගේ බලාපොරොත්තුව.

අලුත්ම ලිපි

ග්‍රහයන්ටත් කියන්න බැරි පරපෝෂිතයා හරිහැටි හඳුනගන්න

දැනගතයුතු වේගවත් කරුණු Human Immunodeficiency Virus ලෙසින් හැඳින්වෙන HIV වයිරසය සෘජුව පහරදෙන්නේ මිනිසාගේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියටයි.එය ක්‍රමයෙන් මිනිසාගේ ප්‍රතිශක්තිකරණය මුළුමනින්ම අඩාල කරනවා HIV අවස්ථාවේ අවසාන...