චන්දි සමරවීර

10 POSTS 0 COMMENTS
මේ ඉන්නෙ අපේ කණ්ඩායමේ tech expert. රැකියාවෙන් නම් මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවරියක්. සාමාන්‍ය ජීවිතියදේ Tom & Jerry ලෝලියෙක්. ලෝකේ තියෙන ඕනෑම කාටුන් චිත්‍රපටියක් ගැන ඇය දන්නවා. ලෝකේ පුරා තනියම රවුමක් යන්න තමයි ඇගේ බලාපොරොත්තුව. දැනටමත් ඇය ඊට මුල් පියවරවල් තියලයි තියෙන්නේ. තාක්‍ෂණය, electronic උපාංග, ගමන් බිමන් තොරතුරු ආදී මාතෘකා බොහොමයක් ගැන ලියන්න ඇය බලාපොරොත්තු වෙනවා.

අලුත්ම ලිපි