අලුත්ම ලිපි

සෑම සැමියෙකුටම මූලික අවශ්‍යතා පහක් තියෙනවා. සාර්ථක විවාහ දිවියක් සඳහා ඔබ...

0
සෑම ගැහැණු ළමයෙකුගේ වගේම පිරිමියෙකුගේත් බලාපොරොත්තුව සිහිනය වනුයේ තම ආදරවන්තයා හෝ ආදරවන්තිය සමගින් විවාහ වී ජිවිත කාලය පුරාම සතුටින් ජිවත් වීමටයි. දහසක් සිහින පොදි...