අලුත්ම ලිපි

සිතේ ඇති වන කනස්සල්ල නිසා ඔබත් මානසිකව පීඩා විදිනවාද?

ගොඩක් අය මානසික ගැටලුවලින් පීඩා විඳිනවා. ඒක ඔවුන්ට වගේම ඔවුන්ගේ පවුල් වල අයටත් ලොකු පීඩනයක්. සමීක්ෂණ වලට අනුව ලෝක ජනගහනයෙන් හතර දෙනෙකු ගෙන් එක්කෙනෙක්...