අලුත්ම ලිපි

හිත කියෙව්වා වගේ බිරිඳ ගැන දැනගන්න, හැම සැමියෙක්ම මේ ලිපිය කියවන්න

0
දවසක අවසානය කොයිකාටත් විඩා බරයි. වැඩිහිටි අපිට විතරක් නෙවෙයි, පුංචිම පුංචි දරුවෙක්ට වුණත් දවසක් ගෙවෙන කොට පොඩි වෙහෙසක් දැනෙනවා ඇති කියලයි මගේ අදහස. රැකියාවට...