අලුත්ම ලිපි

ඔබත් පෙම්වතියක් ද ? එසේ නම් මේ ගැනත් සිතන්න

හොඳ පෙම්වතියක් බිරිදක් වීම සෑම ගැහැණු ළමයෙකුම තරුණ වියේ සිට දකින සිහිනයක්. මේ ලිපිය කියවන ඔබත් ආදරණිය පෙම්වතෙකුගේ ප්‍රේමවන්තියක් ලෙස සතුටින් ජීවිතය ගෙවනවා වන්නට...