සතුටින් ඉඳිමු

අලුත්ම ලිපි

කොන්ඩයක් ලස්සන වෙන්න නම් shine එකක් තියෙන්න ඕනෙමද?

0
හැමෝගෙම කොන්ඩේ එක වගේ නැහැ. එක එක්කෙනාගේ කොන්ඩේ එක එක විදිහයි. හැබැයි හැමෝටම උපතින්ම ලැබිලා තියෙන්නේ ඒ අයගේ පෙනුමට ගැලපෙනම කොන්ඩේ. මේක තේරුම් ගන්නේ...