අලුත්ම ලිපි

ජීවිතය ජය ගන්න මේ කරුණු 7 ඔබේ ජීවිතයට එක් කර ගන්න

අප සැවොම හීන දකින්නෙ කිසිදු පීඩාවක් නොමැතිව සතුටින් සමගියෙන් ජීවත් වෙන්න. ඉතින් ජීවත් වීමේ අරමුණ පෙරදැරිව මේ ජීවන ගමනෙදි නොයෙක් කම්කටොලු හැල හැප්පීම් වලට...